Vacatures

Vacature Intern Begeleider Sterrenschool De Klimboom (0,5 Fte)

Ben jij de IB'er die vanuit verbinding zorgt voor sprankeling en ontwikkeling bij kinderen en leerkrachten?
Lees dan gauw verder! Sterrenschool de Klimboom is een kleinschalige school in de wijk de Landweert. We werken middels het Sterrenschoolconcept. Hierin is maatwerk: aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind een belangrijke pijler. Wil je meer over onze school weten?

Neem dan een kijkje op de website: www.deklimboomvenray.nlWe zijn op zoek naar een nieuwe IB'er (0,5 fte) met een flinke dosis pedagogisch optimisme.
Zie jij kansen en mogelijkheden om kinderen verder te helpen?
Zie jij het kind achter het gedrag? Ben je in staat om op duidelijke, positieve wijze te communiceren met zowel kinderen, ouders als leerkrachten? De IB'er die tussen de kinderen en het team staat? En in staat maatwerk voor kinderen mee verder te ontwikkelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Natuurlijk neem je als IB'er de nodige kennis en vaardigheden mee.

Van de te benoemen collega verwachten we dat:
• Je ervaring hebt als Intern Begeleider en een gekwalificeerde IB-opleiding hebt afgerond of bent bereid deze te gaan volgen.
• Je gericht bent op kwalitatief goed onderwijs en aan het realiseren hiervan een belangrijke bijdrage kunt leveren;
• Je gericht bent op het onderwijs in de groepen, zichtbaar bent in de groepen. Een Intern Begeleider die naast de leerkracht gaat staan.
• Je ziet opbrengstgericht werken als een vanzelfsprekendheid en kunt de kwaliteit van ons onderwijsaanbod analyseren en naar aanleiding hiervan advies uitbrengen.
• Je kunt het werken met didactische groepsplannen, HGPD's, handelingsplannen en OOP's sturen en begeleiden.
• Je bezit goede coachende vaardigheden en kunt hierbij ondersteunend en prikkelend kunt opereren.
• Je bent sterk bent in communicatie en in staat bent deze vaardigheden te vertalen naar het werken met leerlingen,
teamleden en ouders.
• Je bent een sparringpartner bent voor de directie c.q. managementteam op het gebied van onderwijsvisie, onderwijsaanbod en onderwijsopbrengsten.
• Je levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de leerlingenzorg / zorgstructuur en de verdere invoering van maatwerk / passend onderwijs.
• Je bent computervaardig is; kennis van Esis en Cito-LVS is een pre.
• Je bent een teamspeler.
• Je bent in staat om goede contacten te onderhouden met externe hulpverleningsinstanties.
• Je bent efficiŽnt, zorgvuldig en kunt effectief werken en bent stressbestendig.

De Procedure

• Sollicitaties in de vorm van een motivatie en cv kunnen, alleen per mail, vůůr 10 mei 2020 a.s. worden gericht aan
Ingeborg van Horne i.vanhorne@spovenray.nl
• De gesprekken zullen plaatsvinden in week 20/21 via Google Hang outs, als de coronamaatregelen nog van kracht zijn.
• De kandidaat zal, volgens de afspraken in het functiehuis van SPOVenray, worden benoemd in de L11-schaal.
• Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Ingeborg van Horne directeur Sterrenschool de Klimboom:
Tel. 06-53 94 27 95Vacature Onafhankelijk Voorzitter GMR (m/v)

Vanwege het bereiken van het einde van de tweede termijn van 3 jaar (= maximum) stopt de huidige onafhankelijk voorzitter met zijn werkzaamheden.
Met ingang van 1 augustus 2020 is er derhalve een vacature voor deze post.
We zoeken een voorzitter, die enerzijds inhoudelijk betrokken is bij het onderwijs en anderzijds in staat is om vanuit een procedurele houding de bijeenkomsten van de GMR voor te bereiden en voor te zitten.
De GMR-bijeenkomsten worden ervaren als een betrokken en warme uitwisseling van gedachten en ideeŽn, waarbij ook de humor een plek krijgt. De voorzitter probeert hierbij de juiste balans te vinden tussen het stimuleren van een inhoudelijke diepgang en de bewaking van de tijd.
De GMR komt 10x per schooljaar bijeen op wisselende avonden vanaf 19.00 uur tot (uiterlijk) 22.00 uur.

Taakomschrijving
De onafhankelijk voorzitter:
  • Bereidt de GMR-bijeenkomsten voor samen met de vice voorzitter en de bestuurder in de agendacommissie;
  • Zit de GMR-bijeenkomsten voor;
  • Bereidt 2x per jaar samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht het overleg GMR-RvT voor;
  • Ondersteunt de leden van de GMR en is indirect verantwoordelijk voor de contacten met de lokale MR-en;
  • Is voorzitter van de verkiezingscommissie voor de jaarlijks te houden verkiezingen;
  • Stelt het jaarverslag van de GMR op;
  • Stelt jaarlijks het faciliteiten- en activiteitenplan van de GMR op;
  • Evalueert tweejaarlijks het communicatieplan met de MR-en van de betrokken scholen.

De onafhankelijk voorzitter van de GMR krijgt een (maximaal onbelaste) vrijwilligersvergoeding van € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar.

Bent u geÔnteresseerd in deze vacature, neem dan voor 12 april 2020 contact op met het stafbureau van SPOV via het emailadres: info@spovenray.nl.
Voor eventuele verdere informatie kunt u ook contact opnemen met de huidige onafhankelijke voorzitter via dit emailadres: m.degroot@spovenray.nl.
Na uw getoonde interesse wordt contact met u opgenomen en vindt er een gesprek plaats met enkele leden van de GMR.