Vacatures
Profielschets Directeur St. Oda (0,4 - 0,6 wtf) SPOVenray (in combinatie met locatieleider samen tussen 0,8 - 1,0 wtf)

SPOVenray (SPOV)

SPOV heeft dertien basisscholen en ťťn speciale basisschool onder haar hoede. De scholen bieden samen onderwijs aan ruim 2800 leerlingen in de verschillende wijken van Venray en in de eromheen liggende kerkdorpen. De kracht en uniciteit van SPOV zit in de variŽteit en bereikbaarheid. We hebben scholen met diverse concepten, zodat ouders voor en met hun kinderen een weloverwogen keuze kunnen maken. SPOV wil van blijvende betekenis zijn voor kinderen, leraren en samenleving en een passend leerarrangement bieden voor elk kind. SPOV hanteert een holistisch mens- en wereldbeeld als basis.

SPOV is een dynamische organisatie met veel energie en potentie. De cultuur is te kenmerken als transparant waar het gaat om de bedoeling, de lijnen zijn kort, er is openheid in de omgang met elkaar en initiatieven worden gewaardeerd en serieus genomen. De organisatie is innovatief en oriŽnteert zich continue op relevante ontwikkelingen die vertaald kunnen worden naar nieuwe inzichten. In dat kader mag de aandacht voor I-W-T: ICT, Wetenschap en Techniek zeker genoemd worden. SPOV maakt gebruik van Google Educator en is inmiddels "een Google Reference School" als erkenning voor de positieve manier waarop "digitaal toekomstgericht" onderwijs wordt gegeven. Het College van Bestuur (CvB) is werkgever van de 320 medewerkers en eindverantwoordelijk. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Missie en Visie

De missie en visie zijn vertaald naar zeven uitgangspunten die de essentie van het DNA van SPOV weergeven:

1. Vertrouwen vormt de basis.

2. We zijn samen verantwoordelijk.

3. We handelen transparant.

4. Er is ruimte voor experiment, om te leren en te verbeteren.

5. Hou het simpel.

6. We zijn verbonden met de wereld om ons heen.

7. We handelen vanuit professionaliteit.

St. Oda

Basisschool St. Oda is een school binnen de Stichting Primair Onderwijs Venray, waarbij het team altijd op zoek is naar manieren om het onderwijs voor de leerlingen te verbeteren. De school ligt in het dorp Ysselsteyn dat zo'n 2.200 inwoners telt. De school is de enige school in het dorp en voelt zich verbonden met het dorp. We brengen graag binnen naar buiten en buiten naar binnen.

De afgelopen jaren heeft het team hard gewerkt om de school en het onderwijs passend te maken voor de leerling van morgen. Denk hierbij aan ontwikkelingsgericht leren bij het jonge kind, digitaal onderwijs voor alle leerlingen door o.a. te werken met Snappet, thematisch werken aan wereldoriŽntatie middels Jeelo, binnen met buiten en buiten met binnen verbinden en oog hebben voor alle leerlingen, waarbij het leerproces van de leerling en de vaardigheden van de leerling centraal staan.

Zie voor meer informatie over de school www.odaschool.nl

Spreekt onze school je aan en past het volgende bij jou?

De opdracht van de directeur

● Een directeur die zichtbaar betrokken is bij het welzijn van de kinderen, het team, de ouders en het dorp.

● Een directeur die samen met het team de ingeslagen weg wil blijven volgen en uit wil diepen (Jeelo, Snappet, List, het jonge kind, executieve functies).

● Een directeur die vanuit een ontwikkelcyclus samen met het team verder werkt aan onderwijsontwikkelingen.

● Een directeur die denkt in kansen en de vaardigheid heeft om leerkrachten te stimuleren in hun talenten en kwaliteiten (expertisegroepen).

● Een directeur die zichzelf herkent in de Odaschool en de visie samen met het team verder vorm wil geven.

● Een directeur die bij een gedreven team past.

● Een directeur die op de hoogte is van de laatste onderwijsontwikkelingen.
● Een directeur die werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid met team.

Competenties

● Authentiek en toegankelijk

● Heldere communicatiestijl

● Verbinder "van nature"

● Koersvast en richtinggevend

● Resultaatgericht

● Organisatie- en omgevingssensitief

● Innovatief en creatief

● Ontwikkelingsgericht.

Functie-eisen

● Potentie of ervaring als directeur in het basisonderwijs, zie Profiel directeur D13 ● Geeft mogelijk leiding aan de school met een locatieleider

● Aantoonbaar succesvol in het implementeren van vernieuwing.

● In staat om schooloverstijgend te denken en handelen, mede in beleidsontwikkeling en procesteams.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden de nieuwe directeur van St. Oda een mooie uitdaging. De functie voor 0,4 - 0,6 wtf wordt ingeschaald in D13 directeurenschaal PO 2019-2020. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een cafeteriaregeling voor reiskosten, fiets e.d. zijn aanwezig evenals een budget voor duurzame inzetbaarheid en scholing.

Sollicitatie en inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marcel Reulen, CvB SPOVenray 0478-516215. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vůůr 28 maart a.s. via info@spovenray.nl. De vacature wordt in- en extern tegelijk uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. De gesprekken worden gepland in week 13 en 14.
Profielschets Directeur Coninxhof (0,3 - 0,4 wtf) SPOVenray (in combinatie met locatieleider samen tussen 0,7 - 1,0 wtf)

SPOVenray (SPOV)

SPOV heeft dertien basisscholen en ťťn speciale basisschool onder haar hoede. De scholen bieden samen onderwijs aan ruim 2800 leerlingen in de verschillende wijken van Venray en in de eromheen liggende kerkdorpen. De kracht en uniciteit van SPOV zit in de variŽteit en bereikbaarheid. We hebben scholen met diverse concepten, zodat ouders voor en met hun kinderen een weloverwogen keuze kunnen maken. SPOV wil van blijvende betekenis zijn voor kinderen, leraren en samenleving en een passend leerarrangement bieden voor elk kind. SPOV hanteert een holistisch mens- en wereldbeeld als basis.

SPOV is een dynamische organisatie met veel energie en potentie. De cultuur is te kenmerken als transparant waar het gaat om de bedoeling, de lijnen zijn kort, er is openheid in de omgang met elkaar en initiatieven worden gewaardeerd en serieus genomen. De organisatie is innovatief en oriŽnteert zich continue op relevante ontwikkelingen die vertaald kunnen worden naar nieuwe inzichten. In dat kader mag de aandacht voor I-W-T: ICT, Wetenschap en Techniek zeker genoemd worden. SPOV maakt gebruik van Google Educator en is inmiddels "een Google Reference School" als erkenning voor de positieve manier waarop "digitaal toekomstgericht" onderwijs wordt gegeven. Het College van Bestuur (CvB) is werkgever van de 320 medewerkers en eindverantwoordelijk. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Missie en Visie

De missie en visie zijn vertaald naar zeven uitgangspunten die de essentie van het DNA van SPOV weergeven:

1. Vertrouwen vormt de basis.

2. We zijn samen verantwoordelijk.

3. We handelen transparant.

4. Er is ruimte voor experiment, om te leren en te verbeteren.

5. Hou het simpel.

6. We zijn verbonden met de wereld om ons heen.

7. We handelen vanuit professionaliteit.

Coninxhof

Aansluitend bij de missie en visie van SPOVenray zien wij het als onze opdracht om, samen met ouders/verzorgers, een kleurrijke school te zijn waar goed onderwijs gegeven wordt omdat:
● Er een veilig pedagogisch en sociaal klimaat heerst waardoor leerlingen graag naar school gaan;

● Leerlingen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden effectief - zowel zelfstandig als coŲperatief - kunnen leren, werken en spelen;

● De opbrengsten tijdens ťn na afloop van het leerproces met leerlingen en andere betrokkenen geŽvalueerd worden, om daarmee het hoogst haalbare uit elke leerling te halen;

● Leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces waarin persoonlijke talenten, kritisch denken en probleemoplosvaardigheden gestimuleerd worden;
● Er professionals werkzaam zijn die zich continu ontwikkelen;

● Leerlingen leren hoe ze effectief, efficiŽnt en verantwoord ICT gebruiken;
● ICT ingezet wordt ter verrijking van ons onderwijsaanbod.

Zie voor meer informatie over de school www.coninxhof.nl

De opdracht van de directeur

Wij zoeken een directeur die met plezier, humor, enthousiasme en inlevingsvermogen leidinggeeft.
● Een teamspeler is die situationeel leiding geeft aan alle betrokkenen bij de school;
● Oog en oor heeft voor de medewerkers en open en eerlijk communiceert;
● Zichtbaar en toegankelijk is (voor leerkrachten, ouders en leerlingen) en met heldere stem leiding kan geven;

● Leiderschap deelt en vanuit vertrouwen handelt zowel richting leerkrachten als binnen het managementteam;

● Zich vindt in de visie en identiteit van onze school en in staat is deze visie op inspirerende en verbindende wijze met het team verder vorm te geven;

● Sturing kan geven aan vernieuwingsprocessen en de implementatie en borging van de processen: jonge kind, hoogbegaafdheid, formatief evalueren, thematisch gericht werken;
● Samen met het team een bijdrage levert aan de groei van de school, de kwaliteit van het onderwijs ťn het verhogen van de opbrengsten;

● De voorgenomen nieuwbouw van de school kan monitoren en begeleiden.

Competenties

● Authentiek en toegankelijk

● Heldere communicatiestijl

● Verbinder "van nature"

● Koersvast en richtinggevend

● Resultaatgericht

● Organisatie- en omgevingssensitief

● Innovatief en creatief

● Ontwikkelingsgericht.

Functie-eisen

● Potentie of ervaring als directeur in het basisonderwijs, zie Profiel directeur D13
● Geeft mogelijk leiding aan de school in combinatie met een locatieleider. ● Aantoonbaar succesvol in het implementeren van vernieuwing.

● In staat om schooloverstijgend te denken en handelen, mede in beleidsontwikkeling en procesteams.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden de nieuwe directeur van Coninxhof een mooie uitdaging. De functie voor 0,3 - 0,4 wtf wordt ingeschaald in D13 directeurenschaal PO 2019-2020. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een cafeteriaregeling voor reiskosten, fiets e.d. zijn aanwezig evenals een budget voor duurzame inzetbaarheid en scholing.

Sollicitatie en inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marcel Reulen, CvB SPOVenray 0478-516215. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vůůr 28 maart a.s. via info@spovenray.nl. De vacature wordt in- en extern tegelijk uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. De gesprekken worden gepland in week 13 en 14.
Profielschets Directeur de Lier (0,3 - 0,4 wtf) SPOVenray (in combinatie met locatieleider samen tussen 0,7 - 1,0 wtf)

SPOVenray (SPOV)

SPOV heeft dertien basisscholen en ťťn speciale basisschool onder haar hoede. De scholen bieden samen onderwijs aan ruim 2800 leerlingen in de verschillende wijken van Venray en in de eromheen liggende kerkdorpen. De kracht en uniciteit van SPOV zit in de variŽteit en bereikbaarheid. We hebben scholen met diverse concepten, zodat ouders voor en met hun kinderen een weloverwogen keuze kunnen maken. SPOV wil van blijvende betekenis zijn voor kinderen, leraren en samenleving en een passend leerarrangement bieden voor elk kind. SPOV hanteert een holistisch mens- en wereldbeeld als basis.

SPOV is een dynamische organisatie met veel energie en potentie. De cultuur is te kenmerken als transparant waar het gaat om de bedoeling, de lijnen zijn kort, er is openheid in de omgang met elkaar en initiatieven worden gewaardeerd en serieus genomen. De organisatie is innovatief en oriŽnteert zich continue op relevante ontwikkelingen die vertaald kunnen worden naar nieuwe inzichten. In dat kader mag de aandacht voor I-W-T: ICT, Wetenschap en Techniek zeker genoemd worden. SPOV maakt gebruik van Google Educator en is inmiddels "een Google Reference School" als erkenning voor de positieve manier waarop "digitaal toekomstgericht" onderwijs wordt gegeven. Het College van Bestuur (CvB) is werkgever van de 320 medewerkers en eindverantwoordelijk. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Missie en Visie

De missie en visie zijn vertaald naar zeven uitgangspunten die de essentie van het DNA van SPOV weergeven:

1. Vertrouwen vormt de basis.

2. We zijn samen verantwoordelijk.

3. We handelen transparant.

4. Er is ruimte voor experiment, om te leren en te verbeteren.

5. Hou het simpel.

6. We zijn verbonden met de wereld om ons heen.

7. We handelen vanuit professionaliteit.

De Lier

Basisschool De Lier is een katholieke dorpsschool met ongeveer 110 leerlingen in Merselo in het groene buitengebied van Venray. De school wordt ook bezocht door leerlingen van buiten het dorp. De voorbereidingen voor nieuwe huisvesting in een gezamenlijke multifunctionele accommodatie met Merselose verenigingen zijn in volle gang. Hierin wordt met de diverse dorpsgeledingen nauw samengewerkt. Wij zijn trots op ons onderwijs. Als LIST-school staat goed leesonderwijs bij de Lier hoog in het vaandel. Door middel van schoolbreed projectmatig werken via Jeelo verbinden we binnen met buiten en maken we ons wereldoriŽnterend onderwijs betekenisvoller. Dit alles komt voort uit onze visie:

● Passend onderwijs voor elk kind;

● Samen in ontwikkeling;

● Samen kunnen we meer!

De opdracht van de directeur

Werkt letterlijk en figuurlijk samen met de medewerkers aan de bouw van onze school. Kan sturing geven aan de onderwijs-vernieuwingsprocessen en aan de implementatie en borging hiervan. Heeft hart voor de kleine school en het dorp en weet De Lier ook buiten het dorp te profileren. Denkt in kansen en heeft de vaardigheid om leerkrachten te stimuleren in hun talenten en kwaliteiten (expertisegroepen).

Competenties

● Is empathisch, kan goed luisteren en heeft oog voor het welbevinden van personeel en leerlingen.

● Is ambitieus, vindt opbrengsten belangrijk en durft ook verder te kijken dan de scores. ● Heldere communicatiestijl, besluitvaardig en duidelijk

● Verbinder "van nature"

● Koersvast en richtinggevend

● Organisatie- en omgevingssensitief

● Innovatief en creatief

● Ontwikkelingsgericht

● Heeft praktijkervaring in het basisonderwijs.

Functie-eisen

● Potentie of ervaring als directeur in het basisonderwijs, zie Profiel directeur D13 ● Geeft mogelijk leiding aan de school in combinatie met een locatieleider.
● Is bij voorkeur directeur van maximaal 2 scholen.

● Aantoonbaar succesvol in het implementeren van vernieuwing.

● In staat om schooloverstijgend te denken en handelen, mede in beleidsontwikkeling en procesteams.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden de nieuwe directeur van de Lier een mooie uitdaging. De functie voor 0,3 - 0,4 wtf wordt ingeschaald in D13 directeuren schaal PO 2019-2020. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een cafetariaregeling voor reiskosten, fiets e.d. zijn aanwezig evenals een budget voor duurzame inzetbaarheid en scholing.

Sollicitatie en inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marcel Reulen, CvB SPOVenray 0478-516215. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vůůr 28 maart a.s. via info@spovenray.nl. De vacature wordt in- en extern tegelijk uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. De gesprekken worden gepland in week 13 en 14.


Leerkrachten gezocht!