Klachtenregeling / Sociale Kaart

KLACHTENREGELING

Externe vertrouwenspersonen†


Het schoolbestuur is aangesloten bij de stichting KOMM.†
Contactgegevens stichting KOMM: https://www.komm.nl/contact.htm

Voor de Klachtenregeling KOMM van januari 2010 klik hier. Dit is eveneens de klachtenregeling van SPOVenray.†††

Voor ouders en kinderen:
Het verzoek voor ondersteuning kan gedaan worden bij het secretariaat GGD Limburg-Noord 088-1191291. Een van de externe vertrouwenspersonen neemt vervolgens z.s.m. contact op.
Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen onderling niet zoals gewild of gehoopt. En lopen spanningen hoog op, ondanks vele inspanningen. De externe vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk.†

Voor personeel:
Mevrouw N. Kleijwegt 0478-516855 (n.p.kleijwegt@gmail.com)†
De heer R. van den Broek 0774651440 - 0653378933 (vandenbroek25@ziggo.nl)

Vertrouwensinspecteur
Binnen de inspectie is al jarenlang een team van inspecteurs aangesteld als vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan worden geraadpleegd wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie of seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, discriminatie of radicalisering. Meldingen hierover kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren.
De vertrouwensinspecteur is alle werkdagen te bereiken tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) op telefoonnummer: 0900-1113111 (lokaal tarief).

SOCIALE KAART
In de sociale kaart zijn opgenomen de NAW gegevens van externe instanties, peuterspeelzalen, basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en huisartsen. Voor de sociale kaart†klik hier.