Vacature unitleider groepen 5-6 Petrus Banden

Basisschool Petrus'Banden zoekt uiterlijk per 21-10-2019:

Een Unitleider 5-6 met lesgevende taken

Wie zijn wij
De Petrus'Bandenschool mag zich sinds 2004 T.O.M.-school noemen. Door zich sterk te profileren op de pijlers "Inzet personeel", "Organisatie" en "Onderwijs" heeft de school een belangrijke innovatieve ontwikkeling doorgemaakt in het werken met en aan Teamonderwijs Op Maat. De pijler "Onderwijs" staat centraal in het huidige Koersplan. Voor het Koersplan verwijzen wij naar de website: www.petrusbandenschool.nl

In de volle breedte ontwikkelt de school zich voortdurend en werkt sterk vanuit een visie zoals vastgelegd in het Koersplan. De school werkt met Expertisegroepen, die in opdracht van het team uitvoering geven aan de in het Koersplan vastgelegde uitspraken.

De school telt ruim 450 leerlingen, 18 groepen en 4 units.

Wij hebben een enthousiast, gemotiveerd team dat van aanpakken weet en betrokken ouders die zich breed voor onze school inzetten.


Vacature
- Vacature†††††††††††††† ††††† : Unitleider, unit 5-6
- Totale omvang ††††††††† †: wtf 0,7
- Beloning ††††††††††††††††††††: Salarisschaal L11
- Lesgevende taak†††††††† : wtf 0,6 in groep 6
- Taak unitleider †††††††††† : wtf 0,1
- Werktijden ††††††††††††† † †: in overleg
Voor zowel de lesgevende als de leidinggevende taak wordt ervaring en een brede inzetbaarheid verwacht.

Het geven van leiding aan een unit binnen ons T.O.M onderwijs komt samengevat neer op:
- Het leiding geven aan de unit w.o. het didactisch en organisatorisch aansturen van collega's. (leerkrachten, leerkrachtondersteuner, Pabo stagiaires, Gilde stagiaires)
- Adviserende rol in personele inzet van het personeel in unit 5-6.
- Het coŲrdineren van de onderwijsontwikkelingen in unit 5-6.
- Het goed kunnen samenwerken met en afstemmen van de onderwijsontwikkelingen met de overige units.
- Het deel uitmaken van het unitteam, zijnde het 4-5 wekelijks overleg van staf (directie en IB'er) en unitleiders.
- Je denkt in kansen en hebt een coachende houding naar je collega's. (growth mindset)

De lesgevende taak in groep 6:
- De unitleider voldoet aan de criteria van excellente leerkracht op didactisch en pedagogisch gebied.
- Je hebt een coachende houding naar de leerlingen. (growth mindset)

Schoolontwikkeling/eigen ontwikkeling:
- Je hebt een duidelijke rol in de visievorming op de verschillende ontwikkelgebieden van onze T.O.M school.
- Door o.a deelname in expertisegroepen draag je bij aan schoolontwikkeling. Je hebt een onderzoekende houding.
- Je bent competent om kartrekker/projectleider te zijn in de expertisegroep(en) waaraan je deelneemt.
- Je werkt aan je eigen professionalisering en volgt daarvoor passende cursussen/opleidingen

Procedure
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Gerda Maathuis (directeur), tel.nr. 06 - 33 79 71 78.
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 27 augustus naar Gerda Maathuis, g.maathuis@spovenray.nl

De vacature wordt intern en extern bekend gemaakt.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 28 en 29 augustus a.s.