RvT

De Raad van Toezicht (RvT) houdt supervisie over het beleid dat door het College van
Bestuur wordt gevoerd en is de toezichthouder op de algemene gang van zaken binnen de
stichting. Ook staat zij het College van Bestuur bij met raad en advies.

De RvT van SPOVenray:

Voorzitter: Bert Linskens
Linda Corvers
Henk Janssen
Peter Paul Dings
Paul Raedts
Olga GŲrts - van de Pas