OSL (OnderSteuningsLoket)

Kinderen die extra steun nodig hebben bij het leren op school, kunnen hiervoor terecht bij
het OnderSteuningsLoket (OSL) van SPOVenray. Dit is een commissie die bestaat uit drie
leden: de Bovenschools OndersteuningscoŲrdinator (BOC-er) en twee orthopedagogen die
werkzaam zijn bij de stichting en gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van kinderen
met problemen in de leer- of opvoedsfeer.

Binnen het OSL kijkt een specialist, samen met de ouders en leerkracht, groepsleider of
intern begeleider van de school, op welke manier er hulp nodig is voor het kind. Zo'n
specialist kan een leerplichtambtenaar, gezinscoach, schoolarts, logopediste of een
behandelaar zijn. Uiteindelijk wordt besloten of er extra begeleiding komt binnen de
school, of het kind toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs (SO) of het speciaal
basisonderwijs (SBO). Lees meer over het OnderSteuningsLoket in de ouderfolder.

'Meer informatie over de mogelijkheden om te komen tot passend onderwijs voor uw kind vindt u op de website van het samenwerkingsverband waar SPOVenray onderdeel van uit maakt: www.swvpo.nl/ '