Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Vergaderplanning GMR 2017-2018

Dinsdag 3 oktober 2017
Maandag 30 oktober 2017
Woensdag 22 november 2017
Dinsdag 19 december 2017
Woensdag 24 januari 2018 (halfjaarlijks overleg met RvT)
Donderdag 22 februari 2018
Maandag 26 maart 2018
Dinsdag 17 april 2018
Woensdag 23 mei 2018
Maandag 18 juni 2018 (halfjaarlijks overleg met RvT)
Communicatieplan GMR (v9)

Zoals ook voorgesteld door de werkgroep Slagvaardige GMR is het opstellen van een communicatieplan van wezenlijk belang voor de tweezijdige informatievoorziening tussen de GMR en de MR-en op de scholen. Uitgangspunt van dit plan is transparantie en openheid behouden tussen de verschillende groepen.
Vanuit het verleden werden de individuele scholen direct door het GMR-lid in de MR op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Verder werd dit ondersteund door onder het andere het doorsturen van de notulen en het bespreken van de onderwerpen die aan bod kwamen via de jaarplanning.
Met de decharge van de oude GMR en de installatie van de nieuwe GMR in de vergadering van 17 september 2009 is bovenstaande invulling niet geheel meer in te vullen. Vooral omdat er een GMR met 12 vertegenwoordigers is, en er meer dan 12 scholen binnen het SPOV actief zijn. De deelnemers in de GMR blijven net als bij de oude GMR op eigen titel verantwoordelijk voor hun keuzes (zonder last en ruggespraak).
Om een passend voorstel voor een communicatieplan op te stellen is er eerst een inventarisatie gemaakt naar de onderdelen die hierin moeten staan.†


Voor het volledige communicatieplan klik hier.