Digitaal leermateriaal

Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerling-gegevens, dan kunt u dat nalezen in de privacy-bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. U kunt daarvoor terecht bij: https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers/