Basispoort

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt SPOVenray† gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling-gegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling-gegevens. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.