Het bestuursbureau

Het College van Bestuur (CvB) is werkgever van alle medewerkers en eindverantwoordelijk.
Hierover wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht.

Het bestuursbureau verzorgt de dienstverlening voor onze veertien scholen en ondersteunt het College
van Bestuur.
Hiervoor zijn er enkele stafafdelingen, namelijk:
* Onderwijs en Kwaliteit
* Personeel en Organisatie
* FinanciŽn

Het bestuurssecretariaat verzorgt de administratieve ondersteuning voor zowel het College van Bestuur als de stafafdelingen