Algemeen

2018
Jaarverslag 2017
2017
2015
Clustervorming en visie op leiding geven - maart 2015
2014
Strategisch Beleidsplan "Leren in de wereld van morgen" - oktober 2014
ICT-beleidsplan 2014-2018 - 26 maart 2014
Protocol sociale media - 27 januari 2014
2013
Protocol medicijnverstrekking enmedische handelingen op basisscholen - juni 2013
2012
Protocol incidentenregistratie - juni 2012
Protocol bij vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik - juni 2012
2011
Convenant Veilige School 12 januari 2011
2010
Nota optimaal onderwijs in een nieuwe demografische realiteit†- 17 december 2010
Klachtenregeling KOMM - januari 2010†/ De onafhankelijke contactpersoon van deze commissie is mevr. Ine Segers ( postbus 829 - 5900 AV Venlo, telefoon†077- 3519284).
Protocol van GGD Limburg-Noord - Plotselinge dood van een leerling of leerkracht in het basisonderwijs - januari 2010
2009
Rapportage Stg. Peuterspeelzalen Venray en SPOVenray - Van bestuurlijke samenwerking naar bestuurlijke verbinding-2009
Reglement Interne Bezwarencommissie - 4 mei 2009
2008
2007
Samenwerkingsovereenkomst SPOVenray en SSK m.b.t. buitenschoolse opvang en dagarrangementen - april 2007
2006
Organisatiebeleidsplan tussenschoolse opvang - september 2006
2005
2004
Gedragscode†- 8 januari 2004
Sancties gedragscode

Gedragsregels voor chatten en e-mailen in aanvulling op de GEDRAGSCODE van SPOVenray

2003
Informatieverstrekking door school aan gescheiden ouders†- 2 april 2003

GMR-reglement - 1†juni 2017
MR-reglement - 17 juli 2015
Medezeggenschapsstatuut -†1 december 2017