Stichting Primair Onderwijs te Venray en regio omvat 14 basisscholen voor katholiek, openbaar en protestants-christelijk onderwijs. Ongeveer 2400 kinderen gaan naar onze scholen om goed onderwijs te krijgen, verzorgd door 300 professionals. De Raad van Toezicht van SPOV is vanwege het verlopen van de maximale zittingstermijn van twee van onze leden op zoek naar een ervaren en deskundig:
 

 • lid van de Raad van Toezicht met financiŽle expertise.
 • lid van de Raad van Toezicht met bouwkundige expertise of expertise op het gebied van vastgoed.
 
Het toezicht op het College van Bestuur van SPOV wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht  die bestaat uit zes leden. De leden zien erop toe dat de kwaliteit en de continuÔteit van het onderwijs binnen SPOV gewaarborgd zijn. Dat doen ze door toezicht te houden, alsmede door te functioneren als klankbord, adviesorgaan en werkgever van het College van Bestuur.

Wij zoeken nieuwe toezichthouders die:
 • Affiniteit hebben met het primair onderwijs;
 • Specifieke kennis en deskundigheid hebben op het gebied van financiŽn of bouwkunde (maatschappelijk vastgoed);
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten hebben en ervaring bij (middel)grote organisaties;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kunnen aannemen;
 • Het vermogen en de attitude hebben om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen hebben om het beleid van SPOV en het functioneren van het College van Bestuur  te toetsen;
 • Integriteit, normbesef, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling hebben;
 • Inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuÔteit aan de organisatie stellen;
 • Een oordeel kunnen vormen op alle terreinen van de stichting: onderwijs, personeel en organisatie, marketing en ondernemerschap, financiŽn, huisvesting en kwaliteitsmanagement;
 • Bekend zijn met de Venrayse gemeenschap en woonachtig zijn in de regio;
 • Hun activiteiten verrichten binnen het vastgestelde bestuur- en toezichtmodel van Policy Governance.

 
Sollicitaties:
Gelet op de huidige samenstelling en de uittredende leden van de Raad van Toezicht zoeken wij een deskundige met een financieel economische achtergrond en een deskundige met een bouwkundige achtergrond of achtergrond in het vastgoed. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwen uitdrukkelijk gevraagd te solliciteren.
 
Indien u in aanmerking wilt komen voor deze functie, vragen wij u  om een korte schriftelijke toelichting, voorzien van een C.V., voor 30-3-2019 a.s. U kunt deze richten aan SPOVenray, t.a.v. de heer J. Schoeren, Eindstraat 20, 5801 CR Venray of via e- mail info@spovenray.nl

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J. Schoeren, Voorzitter Raad van Toezicht, tel.nr. 0478-516215 of op de website www.spovenray.nl


 Organisatie

De Stichting Primair Onderwijs Venray en regio heeft veertien basisscholen en ťťn speciale basisschool onder haar hoede.  De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de verschillende wijken van Venray centrum. Alle scholen in de kerkdorpen zijn katholieke basisscholen en Venray centrum telt nog eens vijf katholieke basisscholen. In de wijken Veltum en Landweert bevinden zich openbare basisscholen.
In de wijk Brukske is De Krokodaris een samenwerkingsschool. De protestants christelijke basisschool bevindt zich aan de rand van de wijk Brukske.
De stichting verzorgt onderwijs aan Ī 3000 kinderen en heeft ongeveer 300 personeelsleden in dienst.