TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID STAFBUREAU SPOVENRAY
Het stafbureau van SPOVenray is telefonisch alleen bereikbaar op werkdagen vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur.
Natuurlijk kunt u ons altijd per mail bereiken via het contactformulier of via bmt@spovenray.nl.
 
 

 
 


 


Basisschool De Toverbal fuseert in 2017
 
VENRAY, maandag 11 juli 2016 - Onderwijskoepel SPOVenray heeft besloten dat ondanks de goede resultaten en tevreden ouders basisschool De Toverbal niet meer zelfstandig verder kan. Na volgend schooljaar fuseert De Toverbal met een nog niet bekende andere school in Venray. 
 
Yvonne Raaijmakers, bestuursvoorzitter van SPOVenray, bracht de ouders van De Toverbal op de hoogte dat ‘hun’ school nog één jaar zelfstandig blijft en daarna fuseert. Tegelijkertijd concludeerde ze tijdens de ouderavond dat de onderwijsresultaten goed zijn en dat ouders alle vertrouwen in de school en het team hebben. “Hoe dubbel kan een boodschap zijn”, zegt Yvonne Raaijmakers. “Daarom viel ons besluit ook zo zwaar bij de ouders. Zij zijn wel blij dat er duidelijkheid is, ook al is het geen fijne duidelijkheid.”
 
Volgens Yvonne Raaijmakers kan SPOVenray niet anders. “De prognoses wijzen uit dat De Toverbal de komende jaren blijft krimpen. De school staat in een wijk die vergrijst. De groei moet vooral uit de Brabander komen. Er zullen gemiddeld 4 leerlingen uit de wijk de Brabander per jaar instromen in De Toverbal, terwijl de uitstroom groter is. Op dit moment telt de school nog maar 77 leerlingen. Dat betekent dat er minder groepen gaan komen en de kwaliteit van onderwijs onder druk komt te staan. Dat willen we voorkomen. Ieder kind verdient goed onderwijs, maar bij De Toverbal kunnen we dat in de toekomst niet meer garanderen.”
 
SPOVenray heeft de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in de school. “Veel meer dan de bekostiging die we krijgen. Dat hebben we gedaan omdat de school de laatste jaren goed presteert, het team geweldig werk levert en ouders tevreden zijn. De opbrengsten liggen boven en op het landelijk gemiddelde. We hadden ook de hoop dat meer ouders uit de Brabander voor De Toverbal zouden kiezen. Dat is niet gebeurd.”
 
Op basis van cijfers die de gemeente verstrekte, liet SPOVenray een onafhankelijk adviesbureau een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van De Toverbal. Volgens Yvonne Raaijmakers laat de uitkomst van het onderzoek aan duidelijkheid niets te wensen over. “Van de gemiddeld 24 leerlingen die ieder jaar in De Brabander naar verwachting geboren zullen worden, gaan er slechts 3 of 4 naar De Toverbal. Dat betekent inboeten op de kwaliteit van onderwijs en het overschrijden van de kritische grens van extra blijven financieren.”
 
De Toverbal blijft nog één jaar open, zodat ouders, kinderen en leerkrachten de tijd krijgen om zich voor te bereiden op een nieuwe school. Met welke school De Toverbal fuseert, is nog niet bekend. “Dat wordt de school waar de meeste ouders en kinderen van De Toverbal voor zullen kiezen. De leerkrachten zullen de leerlingen volgen.”Organisatie

De Stichting Primair Onderwijs Venray en regio heeft veertien basisscholen en één speciale basisschool onder haar hoede.  De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de verschillende wijken van Venray centrum. Alle scholen in de kerkdorpen zijn katholieke basisscholen en Venray centrum telt nog eens vijf katholieke basisscholen. In de wijken Veltum en Landweert bevinden zich openbare basisscholen.
In de wijk Brukske is een samenwerkingsschool waarin kinderen of katholiek godsdienstonderwijs krijgen of algemeen levensbeschouwelijk onderwijs conform de wensen van de ouders. De protestants christelijke basisschool bevindt zich aan de rand van de wijk Brukske.
De stichting verzorgt onderwijs aan ± 3150 kinderen en heeft ongeveer 310 personeelsleden in dienst.


 

Centrale aanmelding op 7 maart 2016

Gaat uw kind vanaf het begin of in de loop van het schooljaar 2016-2017 voor het eerst naar de basisschool? 

Voor de centrale aanmelding voor het basisonderwijs wordt door de gemeente een brief verzonden aan de ouders en verzorgers.
De bijgevoegde brochure van de scholen van SPOVenray treft u hier aan.
Het inschrijfformulier kunt u alvast thuis invullen. Het formulier hiervoor vindt u op de website van de school van uw keuze.