Centrale aanmelding op 6 maart 2017

Gaat uw kind vanaf het begin of in de loop van het schooljaar 2017-2018 voor het eerst naar de basisschool?
Voor de centrale aanmelding voor het basisonderwijs is (wordt) door de gemeente een brief en een aanvullende brief verzonden aan de ouders en verzorgers. 
Voor een overzicht van de open dagen en avonden van de scholen van SPOVenray klik hier
Het inschrijfformulier kunt u alvast thuis invullen. Het formulier hiervoor vindt u op de website van de school van uw keuze.  

Adreswijziging per 1 januari 2017

Het bestuurskantoor is per 1 januari 2017 verhuisd van Eindstraat 42 naar Eindstraat 20, 5801 CR Venray.
Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd 0478-516215.  

SPOVenray werkt aan financieel herstel

20 december 2016

SPOVenray bevindt  zich financieel in zwaar weer. Oorzaak hiervan is het doen van investeringen op grond van verkeerde en onvolledige informatie in zowel personele als materiŽle zin. Uitgaven buiten de begroting om en het niet tijdig beschikken over de juiste gegevens en analyses om bij te sturen hebben verder  tot deze situatie geleid. Gevolg daar van is het overschrijden van de begrotingen in zowel 2014, 2015 als het lopende jaar. Overigens is de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen van SPOVenray van voldoende niveau.
De bestuurder heeft in overleg met de Raad van Toezicht en het Directie Overleg de afgelopen maanden gebruikt om goed te onderzoeken waar en op welke manier de overschrijdingen zijn ontstaan en op welke manier deze om te buigen zijn. Er zijn keuzes gemaakt met betrekking tot welke uitgaven noodzakelijk zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en waar besparingen mogelijk zijn. In dat kader wordt kritisch gekeken hoe we de financiŽle organisatie en controle van SPOVenray kunnen verbeteren en op welke manier we onze organisatie daar op moeten inrichten.

Momenteel wordt hard gewerkt aan een betrouwbare en reŽle exploitatie- en liquiditeitsbegroting voor 2017, gekoppeld aan een continuÔteitsplan om de geconstateerde  tekortkomingen op te lossen en weer financieel gezond te worden.

Heldere kaders worden afgesproken  en een duidelijke  planning en control cyclus wordt opgesteld. Hiermee werken we aan het in balans brengen van de uitgaven en inkomsten. Het jaar 2017 zal in het teken staan van financieel herstel en naar verwachting met een licht negatief resultaat afgesloten worden. Vanaf 2018 worden positieve resultaten verwacht.
Hoofddoel is en blijft uiteraard het geven van goed onderwijs. U mag er daarom op vertrouwen dat de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van SPOVenray onverminderd van een goed niveau blijft  

Organisatie

De Stichting Primair Onderwijs Venray en regio heeft veertien basisscholen en ťťn speciale basisschool onder haar hoede.  De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de verschillende wijken van Venray centrum. Alle scholen in de kerkdorpen zijn katholieke basisscholen en Venray centrum telt nog eens vijf katholieke basisscholen. In de wijken Veltum en Landweert bevinden zich openbare basisscholen.
In de wijk Brukske is De Krokodaris een samenwerkingsschool. De protestants christelijke basisschool bevindt zich aan de rand van de wijk Brukske.
De stichting verzorgt onderwijs aan Ī3000 kinderen en heeft ongeveer 300 personeelsleden in dienst.